Lọc nước trên biển thành nước sinh hoạt

Như chúng ta biết thì 97% loc nuoc trên Trái Đất là nuoc muối, chỉ 3% còn lại là nuoc ngọt nhưng gần hơn 2/3 lượng loc nuoc này tồn do ở dạng sông băng và các mũ băng ở các cực. Phần còn lại không đóng băng được tìm thấy chủ yếu ở dạng nước ngầm và chỉ một tỷ lệ nhỏ tồn do trên mặt đất và trong chưa khí. loc nuoc được dùng trong các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp,  dân dụng, giải trí và môi trường. Phần Lớn các hoạt động của chúng ta trên thế giới đều cần nước ngọt.Với tình trạng nước ngọt ngày càng khang hiếm thì việc lọc nước biển thành nước ngọt và một vấn đề được quan tâm và  và ứng dụng vào thực tiễn.
máy lọc nước
CÔNG NGHỆ TERRAWATER
công nghệ xử lý nước tách muối quy mô nhỏ để lọc lọc nước biển thành loc nuoc ngọt (Taprogge Terrawater) chưa sử dụng hóa chất mà hoạt động dựa trên quá trình bốc hơi và ngưng tụ tự nhiên, loại bỏ hoàn toàn những chất độc hại khó lọc trong xu ly nuoc , mỗi ngày có thể cung cấp cho người dân 5m3 xử lý nước ngọt.không chỉ xử lý xu ly nuoc biển, công nghệ Terrawater còn có thể lọc được nhiều nguồn nước khác như loc nuoc lợ, lọc nước nhiễm phèn… thành loc nuoc ngọt.hệ thống Terrawater được thiết kế theo dạng kết cấu module và lắp đặt gọn, thuận tiện trong sử dụng, có thể kết hợp nhiều module lại để tăng công suất. Đặc biệt, hệ thống sử dụng nhiều nguồn năng lượng để lọc xử lý nước như địa nhiệt, năng lượng Mặt Trời, nhiệt từ các nhà máy công nghiệp, dầu đốt diesel, sản phẩm phát điện…Khác với công nghệ lọc R.O, Terrawater chưa “kén” nguồn loc nuoc nên chưa cần xử lý nước trước khi đưa vào hệ thống để tiến hành tách muối. Ngoài ra, hệ thống cũng chưa nước thải chất độc hại ra môi trường.
CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG màng lọc RO (THẨM THẤU NGƯỢC)
Có hai loại màng ro được sử dụng để khử muối: màng lọc RO(màng nano thẩm thấu ngược) và điện phân (ED). Trong quá trình RO, nuoc từ một dung dịch muối bị áp lực tách ra khỏi muối hòa tan,chảy qua một màng nano loc nuoc thấm. Sự thấm (chất lỏng chảy thông qua màng nano ) được kích thích chảy thông qua màng Bởi sự khác biệt giữa áp lực được tạo ra giữa các xử lý nước cấp áp lực và các sản phẩm nước .Các xu ly nuoc cấp còn lại tiếp tục thông qua các bên áp lực của lò phản ứng như ngâm xử lý nước muối. chưa có sưởi ấm hoặc giai đoạn thay đổi diễn ra. Nhu cầu năng lượng chủ yếu là cho các điều áp ban đầu của nuoc cấp. Để khử muối lọc nước lợ điều hành phạm vi áp lực 250-400 psi, và cho lọc nước biển khử muối 800-1000 psi.
Trong thực tế,nuoc cấp được bơm vào lỗ màng nano ,chống lại màng ,gây áp lực nó. day chuyen loc nuoc tinh khiet Như các sản phẩm xử lý nước đi qua màng nano tế bào,các xu ly nuoc cấp còn lại và dung dịch mặn ngày càng trở nên tập trung hơn. Để làm giảm nồng độ của các muối hòa tan còn lại, một phần của phương pháp xu ly nuoc cấp, xử lý nước muối đậm đặc này được rút ra từ các thùng chứa.Nồng độ của các muối hòa tan trong nuoc cấp sẽ tiếp tục tăng, đòi hỏi năng lượng đầu vào ngày càng tăng để vượt thông qua những áp lực thẩm thấu tăng tự nhiên.
Một hệ thống thẩm thấu ngược bao gồm bốn thành phần chính theo quy trình: tiền lọc -> điều áp -> tách màng ro -> ổn định sau lọc .
Tiền xử lý
nước cấp đến là phải xử lý để tương thích với các màng ro bằng cách loại bỏ các chất rắn lơ lửng, điều chỉnh độ pH, và thêm một chất gây ngưỡng kiểm soát rộng gây ra Bởi vậy các thành phần như canxi sulfat.
Điều áp
sản phẩm bơm tăng áp lực của xu ly nuoc cấp xử lý trước với một áp suất vận hành phù hợp với các màng ro tế bào và độ mặn của xử lý nước cấp.
Tách màng
Các màng nano thấm ngăn chặn việc thông qua các muối hòa tan trong khi cho phép các sản phẩm lọc nước khử muối đi qua . Áp dụng loc nuoc cấp cho các kết quả lắp ráp màng trong một dòng sản phẩm xu ly nuoc ngọt và loc nuoc muối tập trung từ chối dòng. Bời vì Bởi chưa có màng ro là hoàn hảo trong từ chối của muối hòa tan, một tỷ lệ nhỏ muối đi qua màng nano và vẫn còn trong lọc nước sản phẩm. màng lọc thẩm thấu ngược đến trong một loạt các cấu hình. Hai trong số các phổ biến nhất là vết thương xoắn ốc và màng nano sợi rỗng tốt . Chúng thường được làm từ cellulose acetate, polyamit thơm, hay, bây giờ , bộ phim hợp chất polymer mỏng. Cả hai loại được sử dụng cho xử lý nước lợ và lọc nước biển khử muối, mặc dù màng cụ thể và việc xây dựng các bình chịu áp suất thay đổi tùy theo áp suất vận hành khác nhau được sử dụng cho hai loại lọc nước cấp.
Ổn định
Các sản phẩm lọc nước từ lắp ráp màng nano thường đòi hỏi phải điều chỉnh pH và degasification trước khi được chuyển giao cho hệ thống phân phối để sử dụng làm xu ly nuoc uống. Sản phẩm đi thông qua một cột khí trong đó độ pH được nâng cao so với giá trị khoảng 5 đến một bảng giá trị gần 7. Trong nhiều trường hợp, nuoc này được thải ra một bể xu ly nuoc lưu trữ để sử dụng sau.
Toàn bộ hệ thống màng ro có thể thiết kế lắp đặt thành hệ thống máy lọc nước tinh khiết  từ xử lý nước mặn(chủ yếu là xu ly nuoc biển).Đây là mô hình rất đáng được quan tâm ở Việt Nam, day chuyen san xuat nuoc tinh khiet đặc biệt cho những vùng ven biển,vùng bị ngập mặn hay đảo xa.

Tác giả: Quản trị viên

Comments

comments